تواصل معنا

تواصل معنا

Get in touch

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur eget leo at velit imperdiet varius. In eu ipsum vitae velit congue iaculis vitae at risus.


The Office

  • Address:78 th  gisr el-seuz st, roxy,  masr elgedida , Cairo
  • Phone: (202) 22561003 - 24519206 
  • Email: [email protected]

Business Hours

  • Sunday  - Thursday 9am to 5pm
  • Saturday - 9am to 2pm
  • Friday - Closed